Ple Extraordinari 15 de febrer

1292

Sessió a la Sala de Plens de caràcter extraordinària del divendres 15 de febrer a les 13.30 amb un únic punt a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per a l’obra abastament aigua a Can Rovira de l’Estela.

Comparteix