Curs de transició energètica domèstica

1008

Els dijous 24 de febrer, 3, 10 i 17 de març, de 19.00 a 21.00 a la Torre del Sr. Enric, tindrà lloc una formació per aprendre a estalviar en els rebuts, conèixer l’eficiència dels electrodomèstics o generar la pròpia energia. Inscripcions obertes a recepció de l’Ajuntament amb l’abonament de 10€.

A partir de l’últim dijous d’aquest mes de febrer s’implantarà un curs per a la transició energètica domèstica obert a tothom. Es tracta d’una formació per saber com fer la transició cap a un model energètic eficient i sostenible que va a càrrec de Manel Rivero de l’empresa Intiam Ruai SL. El preu per als participants és de 10 euros per a les 8 hores programades entre el 24 de febrer i el 3, 10 i 17 de març a la Torre del Sr. Enric de 19.00 a 21.00. Les inscripcions es poden fer presencialment a les oficines municipals de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica adjuntant el full d’autoliquidació adjunt amb el pagament.

MODEL AUTOLIQUIDACIÓ CURSOS

El detall del temari és el següent:

Estalvi amb els rebuts energètics i accés a les dades

 • Accés a les dades de les distribuïdores.
 • Interpretar les corbes de consum i els maxímetres per ajustar la potència.
 • Interpretar els rebuts de llum, gas i aigua.
 • Com fer el càlcul de consum, costos i emissions de CO2.
 • Com plantejar un pla d’estalvi amb els costos, els consums i assolir el 100% renovable en el rebuts.
 • Com es fan els canvis contractuals de manera ràpida i efectiva (companyia, potència, nom, etc.).
 • Drets del consumidor davant les empreses que comercialitzen amb l’energia (permanència, penalitzacions, expedients, etc.).

Eficiència i bona gestió amb els electrodomèstics i aparells de consum

 • Com es fa una bona gestió dels aparells energètics (apagar completament els aparells, gestió de l’stand by, temporitzar, mantenir els consums baixos, etc.).
 • L’eficiència energètica dels aparells (nova etiqueta energètica).
 • Consums, costos i emissions anuals de diferents aparells.
 • Concepte rendiment estacionals dels aparells de calor i fred (calderes de gas/ gasoil i radiadors vs. bombes de calor).
 • Amortitzacions de les inversions en bombes de calor aerotèrmiques.

Energia solar FV i com ajustar a les corbes de càrrega

 • Quantes plaques necessitem?
 • Tornem a les corbes de consum.
 • Gestió de la demanda a partir de la producció solar.
 • Amortitzacions.
 • Ajudes estatals i municipals i com demanar-les.
 • Instal·lacions col·lectives i comunitat energètica.

Certificat energètic de l’edifici i mobilitat sostenible

 • Què és el certificat energètic?
 • Perquè hem de rehabilitar.
 • Dades a tenir en compte amb els materials per rehabilitar energèticament.
 • Qualitat energètica amb els envolupants, obertures, bombes de calor i autoconsum.
 • Ajudes a la rehabilitació.
 • Mobilitat sostenible. Càlcul de costos i emissions en cicle de vida (vehicle dièsel/benzina vs. vehicle elèctric).
 • Ajudes per a la compra de vehicles elèctrics.
Comparteix