Nova escombradora en funcionament

588

La brigada municipal ja compta amb una nova escombradora per donar resposta a la neteja de carrers del nucli i urbanitzacions. Una maquinària pressupostada l’any passat i que disposa d’una bomba d’aigua d’alta pressió de 120 bar, 13 litres/minut i 10 metres de mànega per netejar zones de més difícil accés i d’un complement d’aspiració d’embornals.
.
Els Hostalets de Pierola ja disposa d’una nova màquina escombradora està capacitada per desplaçar-se a una velocitat raonable entre nucli i urbanitzacions, reduint el temps de desplaçament. Finalment es va desestimar la primera opció d’adquirir una màquina elèctrica ja que els models actuals no s’adapten a l’orografia abrupte del nostre terme municipal.
.
Aquest nova màquina disposa d’una bomba d’aigua d’alta pressió de 120 bar, 13 litres/minut i 10 metres de mànega per netejar les zones de més difícil accés de la via pública i d’un complement d’aspiració d’embornals. El preu final amb IVA inclòs ha estat de 118.096,00€ amb una garantia de 3 anys que ja estava inclòs en una partida pressupostària del 2020.
.
Per altra banda, l’antiga màquina encara segueix operativa però només sortirà en ocasions especials, ja que porta més de vint anys netejant els carrers del poble i el cost de manteniment per averies ha estat considerat en els darrers anys amb reparacions de fins a  9.706,73€ (IVA inclòs) el 2019 i de 13.361,36€ (IVA inclòs) l’any passat.
.
Més informació:
Decret Escombradora

Comparteix