Françoise Antolinos Jiménez (Junts)

CURRÍCULUM

Lloc de naixement: París (França), desembre 1963.
Mestratge en Alta Funció  Directiva, 7a edició . Escola d’Administració Pública de Catalunya.
(2012/2013).
Llicenciada en Dret per la Universitat Central de Barcelona en 1988.
Becada per la Fundació Bosch i Gimpera per a la realització de les oposicions al Cos Superior de Finances de l’Estat (octubre 1988-89).
Curs de Comerç Internacional 1982. Direcció General d’Ocupació. Departament de Treball.

Mèrits i capacitats
· Responsable Unitat Territorial de Conciliació a Terrassa. Serveis Territorials de Barcelona  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (1/6/ 2013- actualitat).·
· Subdirectora general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya (1/7/ 2011-30 juny 2013).
· Cap de Personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (des de març 2009 fins a 30 juny 2011) .
· Directora de Recursos Humans de Printer Indústria Gràfica Newco, S.L. (des de l’1 d’octubre 2004 fins al 10.01.2009).
· Lletrada de la Secció de conciliacions individuals a la Unitat de Cornellà (1 de juliol 2004 fins a 30 de setembre de 2004).
· Delegada Territorial de Barcelona i directora dels Serveis Territorials de Treball i Indústria de Barcelona (1 d’abril de 1999 fins a 30 juny 2004).
· Gerent de la Fundació Privada Tribunal Laboral de conciliació, mediació i arbitratge de Catalunya (1 d’abril 1992 fins a 31.03.1999).
· Secretaria del Tribunal Laboral de Catalunya i Secretaria de la Comissió Delegada de l’Acord interprofessional de Catalunya en el Tribunal Laboral de Catalunya (1 d’abril 1992 fins a 31.03.1999).
· Lletrada de Conciliacions Individuals, de Conflictes Col·lectius, en la secció de Normes Laborals i finalment d’Informació i Documentació, així com cap en funciones de la secció d’Expedients de Regulació d’Ocupació. Tècnic del Cos Superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Treball, exercint funcions en totes les seccions, amb diverses responsabilitats, durant tres anys (1 d’abril de 1989 a 31 març de 1992).
· Directora Comercial en l’empresa Serveis d’Assessoria i Seguiment Comercial, S.A.(febrer 1988 a setembre 1988).
· Administrativa en l’Assessoria Laboral Antonio Peña. (novembre 1985 a maig 1986).

Jornades i seminaris
· Ponent en més de 15 Jornades Tècniques i jurídiques relacionades amb l’àmbit del Dret Laboral i la solució extrajudicial dels conflictes arreu del territori espanyol.
· Participant i assistent en més de 40 Seminaris i jornades tècniques en l’àmbit del Dret Laboral.

Òrgans en els que participa (F.A.)

Comissions
Participa en la Comissió de Viabilitat Econòmica

Declaració de béns
DB_Françoise_Antolinos

Retribucions
La retribució anual dels regidors de l’oposició es calcula segons la participació en les comissions (225€) i els plens (225€). Si de mitjana se’n convoquen una de cada al mes, l’import seria de 5.400€ anuals.

En espècies 2023: Lot Nadal (30€)