Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan col·legiat executiu, d’assistència i assessorament de l’Alcalde, on es decideixen els aspectes en relació a l’administració ordinària per delegació d’alcaldia i del Ple municipal.

Actualment, la Junta de Govern Local està representada pels següents regidors:

  • Gerard Parcerisas Valls (Alcalde)
  • Jordi Parcerisas Valls (1a Tinença d’Alcaldia)
  • Xavier Forner Esteve (2a Tinença d’Alcaldia)
  • Irene Abad Gil (3a Tinença d’Alcaldia)