Jordi Parcerisas Valls (Junts)

CURRÍCULUM

Pendent d’actualitzar

Òrgans en els que participa (J.P.)

Comissions
Participa en la Comissió de Viabilitat Econòmica

Declaració de béns

Retribucions
La retribució anual dels regidors de l’oposició es calcula segons la participació en les comissions (225€) i els plens (225€). Si de mitjana se’n convoquen una de cada al mes, l’import seria de 5.400€ anuals.