La feina des del Servei Local d’Ocupació

966

El Servei Local d’Ocupació (SLO) ‘@gafa’t’ va fer, durant l’any passat, 220 atencions a prop d’un centenar de veïns que buscaven feina i continua treballant per crear vincles entre les empreses i persones demandants d’ocupació.

Els Serveis Locals d’Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen a disposició de la ciutadania amb dues línies d’actuació: millorar l’ocupabilitat de les persones a l’atur i, en paral·lel, establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.

Les accions dels SLO s’engloben en tres categories:

  • Assessorament especialitzat i atenció individualitzada a les persones demandants d’ocupació, posant al seu abast informació, orientació, disseny d’itineraris professionals, tècniques de recerca de feina i acompanyament.
  • Serveis a les empreses, facilitant la definició de llocs de treball, la selecció de les millors candidatures per cobrir les vacants, informar de subvencions i assessorar sobre el tipus de contracte més adequat en cada cas.
  • Gestió d’ofertes de treball, per obtenir la relació òptima entre el perfil professional que requereix l’empresa i el lloc de treball que cerca la persona demandant d’ocupació.

Durant el 2018 un total de 97 persones han utilitzat aquest servei per rebre orientació i assessorament en la recerca de feina. Per altra banda cal destacar que s’han ofertat 49 llocs de treball i que, en el mateix transcurs de temps, 35 persones demandants d’ocupació inscrits a la Xarxa Xaloc han trobat feina.

L’àrea de Promoció Econòmica, per tal de facilitar recursos a persones demandants d’ocupació, ha promogut també 2 cursos que han aprofitat 42 persones: Certificació de manipulador d’aliments i operador de carretons frontals i retràctils.

Comparteix