Licitació per ampliar l’Institut Escola

415

Aquest mes de gener es poden presentar les propostes del projecte bàsic i executiu per a l’ampliació de l’Institut Escola Renaixença complint els criteris i requisits que consten al plec de condicions tècniques. S’estima que el contracte sigui de 3 mesos amb un import de 57.438,02 € més IVA.

A l’apartat públic del perfil del contractant es pot consultar la licitació corresponent a l’ampliació de l’Institut Escola Renaixença. La partida prevista és de 69.500,00 € (IVA inclòs) i el termini per presentar les ofertes acaba, inicialment, el dimecres 19 de gener.

La redacció d’aquest projecte és el pas previ a l’execució de les obres per dotar el centre de l’espai necessari per donar resposta a la incorporació de més aules i retirar els mòduls provisionals on actualment cursa l’alumnat d’ESO.

 

Comparteix