Licitació bar piscina

856

Fins al 10 de juny es podien presentar les propostes per a l’ús i explotació de la piscina municipal de cara la temporada d’estiu. El servei s’haurà de donar del 18 de juny al 4 de setembre i la candidatura guanyadora tindrà la possibilitat de prorrogar per a dos anys. S’estableix un cànon de 1000€/any subjecte a millora.

Publicat el 27 de maig 2022
Es fa públic l’anunci per optar a explotar la piscina municipal al llarg dels mesos d’estiu. La licitació estableix que el servei s’haurà de donar del 18 juny al 4 de setembre de 2022 i que hi ha possibilitat d’allargar el contracte per 2 anys més. El cànon mínim que es fa pagar és de 1.000€ per any i es valora també l’aportació de millores sobre les instal·lacions. El termini per presentar les ofertes acaba el 10 de juny. Consulteu l’Anunci amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques.

Resultat
Un cop presentades les candidatures, finalment, l’adjudicació del bar de la piscina s’atorga a Sara Bescompte i Maria Agudo amb un cànon de 1.001€ més millores de 100€, estovalles i coberteria. Possibilitat de pròrroga per a les temporades 2023-2024.
Publicació anunci

Comparteix