Licitació bar de la piscina

289

Fins al 9 de juny es poden presentar les propostes per a l’ús i explotació de la piscina municipal de cara la temporada d’estiu. El servei s’haurà de donar del 17 de juny al 3 de setembre i la candidatura guanyadora tindrà la possibilitat de prorrogar per a dos anys. S’estableix un cànon de 1000€/any subjecte a millora.

Es fa públic l’anunci per optar a explotar el bar de la piscina municipal al llarg dels mesos d’estiu. La licitació estableix que el servei s’haurà de donar del 17 juny al 3 de setembre de 2023 i que hi ha possibilitat d’allargar el contracte per a 2 anys més.

El cànon mínim que es fa pagar és de 1.000€ per any i es valora també l’aportació de millores sobre les instal·lacions. El termini per presentar les ofertes acaba el 9 de juny. Consulteu l’Anunci amb el plec de clàusules i prescripcions tècniques.

 

Comparteix