Incorporació laboral a través del Consell Comarcal

204

Amb l’inici d’aquest mes de febrer s’incorpora una treballadora del Consell Comarcal a través del programa ‘Treball i Formació línia Dona’ que dona feina a 5 dones en situació d’atur de la comarca duran 12 mesos i que entrarà en el projecte de rehabilitació i conservació de zones verdes i entorns naturals aplicat al nostre municipi.

El Consell Comarcal ha donat inici als Programes Treball i Formació línia Dona, que donarà feina a 5 dones en situació d’atur amb contractes de 12 mesos. Una d’elles ja s’ha incorporat a la brigada municipal dels Hostalets de Pierola des de l’1 de febrer.

Tal com indica el comunicat de l’administració comarcal, aquest programa de Treball i Formació és una política activa d’ocupació adreçada a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d’inserció en el mercat de treball. L’actual situació originada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i les conseqüències que aquesta té en l’economia i en la societat fa que, ara més que mai, calgui executar mesures d’ocupació que, com aquesta, millorin l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats sòciolaborals, mitjançant la subscripció d’un contracte de treball. Sobretot en el marc laboral del col·lectiu de la línia DONA tan castigada per la pandèmia.

Com a resultat de la gestió d’anteriors convocatòries s’ha posat de manifest que és necessari que aquest Programa de Treball i Formació continuï executant la línia DONA, destinada a dones en situació d’atur.

La convocatòria d’enguany manté aquest col·lectiu amb més risc d’exclusió social, i permet disposar una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport en un moment com l’actual, en el qual aquestes persones han estat les primeres en patir les conseqüències de la crisi originada per la pandèmia del Covid-19. Cal disposar d’un recurs ocupacional, que com aquest, permet donar cobertura i resposta a les persones que es troben en una situació de major vulnerabilitat, facilitant-los urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat.

Els objectius generals que es preveuen són els següents:

  • Participar en la realització de polítiques actives d’ocupació.
  • Millorar l’ocupabilitat de les persones destinatàries facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral i formació.
  • Facilitar la inserció al món laboral de les persones destinatàries un cop acabat el projecte.

D’acord amb l’ordre que regula el programa, el Consell Comarcal de l’Anoia desenvoluparà el projecte de rehabilitació i conservació de zones verdes i entorns naturals.

Mitjançant aquest projecte es rehabilitarà i promocionarà diversos espais verds de la comarca, que contribuiran a integrar les fronteres urbanes i periurbanes, millorant la visió de l’entorn urbà i facilitant les interconnexions dels elements físic, rural i natural de la comarca, aconseguint fer-la més humana i habitable. Així mateix, permetrà realçar els equipaments, les zones verdes i naturals que existeixen en la comarca, potenciant el manteniment i respecte dels ecosistemes existents. A més, també faran tasques de recuperació i preservació de zones d’interès turístic i natural.

En aquest programa han participat 5 municipis de la comarca: Masquefa, els Hostalets de Pierola, Vallbona d’Anoia, La Llacuna i Prats de Rei.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquests contractes poden ser cofinançats pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.

Comparteix