Llicència d’obres per a moviment de terres

1037

Llum verda al projecte tècnic de «Moviment de terres per a la millora d’una finca agrícola per al conreu de vinya al terme dels Hostalets de Pierola». Una obra que compleix els objectius de millora de la finca amb finalitat d’ús agrícola i, de la qual, la terra que s’extreu s’aprofitarà per tapar substrats de l’abocador.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha atorgat la llicència d’obres a l’empresa Cespa GR, SA per a la realització de l’obra de millora d’una finca agrícola per al conreu de vinya situada a la parcel·la 12 del polígon 8. L’objecte del projecte és millorar les característiques originals del terreny per afavorir les condicions de productivitat agrícola, així com les pràctiques i activitats del treball del sòl, com les sembres, plantacions, collites… També es millora el drenatge superficial de l’aigua i s’estableixen mesures de control de l’erosió per garantir al màxim el seu aprofitament agrari.

Aquesta obra permetrà també extreure terra que servirà per tapar part dels substrats de l’abocador i suposa un ingrés de 17.308,29 euros a les arques municipals en taxes.

A continuació podeu consultar el certificat emès per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Comparteix