Modificació NNSS carrer Escorxador

566

A continuació pots consultar la documentació referent al projecte de modificació de les Normes Subsidiàries de planejament dels Hostalets de Pierola referent a l’alineació del carrer Escorxador, entre els carrers del Trull i Major.

Comparteix