Les obres del carrer Esparreguera encaren la fase final

892

Les obres d’arranjament al carrer Esparreguera de Can Fosalba ja han entrat en la seva fase final: pavimentació i senyalització.

Les obres, que es van iniciar el passat 9 d’abril, ja arriben a la seva fase final. Durant els pròxims dies es procedirà a la col·locació de la nova pavimentació i a la instal·lació de la senyalització viària corresponent. El termini per finalitzar els treballs és de dues setmanes aproximadament.

Posteriorment, Telefónica procedirà a tensar el cablejat existent i substituir alguns suports que es troben en mal estat de conservació.

Una actuació llargament esperada.

El passat 9 d’abril de 2010 i després d’un període de pluges intenses es va obrir un esvoranc a l’alçada de la parcel·la número 133 del carrer Esparreguera de Can Fosalba.

Atenent a l’abast de l’obra necessària per restaurar l’esvoranc i reobrir el traçat original del camí i després d’un llarg procés administratiu s’ha arribat a l’acord i s’ha autoritzat el projecte per tal de consolidar definitivament el desviament provisional efectuat durant l’any 2010 com a nou traçat del carrer en aquest punt.

Comparteix