Obres a l’edifici del Rellotge

82

Aquesta setmana comencen les obres de rehabilitació de l’edifici del Rellotge que consisteixen en l’actualització energètica, millorar-ne les condicions d’accés i confort, recuperar un espai d’un gran simbolisme del poble i fer-ne la seu de l’arxiu municipal. L’actuació comportarà un tall permanent a l’inici del carrer Església per als pròxims mesos.

Per tal d’explicar els detalls de l’actuació i, en concret de les afectacions als veïns, s’ha fet  una reunió informativa aquest dilluns a l’auditori Cal Figueres on s’ha donat resposta als principals dubtes i explicacions sobre als talls de trànsit i altres afectacions.

Pel que fa a les obres, l’objectiu principal del projecte bàsic i executiu és fer una rehabilitació energètica per reduir els costos operatius energètics, millorar les condicions de confort interior i reduir l’impacte ambiental de l’edifici, i adaptar l’edifici amb les condicions d’accessibilitat necessàries per a les persones amb mobilitat reduïda.

Amb aquesta intervenció global es pretén recuperar el simbolisme d’aquest edifici així com adequar-lo a l’ús públic d’Arxiu documental municipal, prenent en consideració les exigències normatives, principalment l’indicat pel ‘Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)’ en relació amb tots els elements que s’incorporen a l’edificació.

El projecte està subvencionat en 521.093 euros a través del PIREP (Programa d’Impuls a la rehabilitació d’edificis públics) del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per impulsar la rehabilitació de l’antic Ajuntament.

Aquest ajut suposa una important palanca econòmica, ja que dona cobertura al 56,3% del cost total del projecte, que inicialment estava previst en 924.309 euros. La subvenció condiciona els terminis d’execució de l’obra perquè exigeix que la rehabilitació finalitzi abans de l’1 d’octubre d’aquest any 2024, tot i que s’estima que hi pugui haver alguna pròrroga.

Informació relacionada:
Zona afectació obres Edifici Rellotge
Notícia ‘Adjudicació per l’obra de l’Arxiu’ (maig)

Comparteix