Oferta municipal de treball: peó de brigada d’obres

2874

BAN

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola precisa proveir la següent plaça:

1 PEÓ BRIGADA D’OBRES, amb caràcter temporal, amb reserva de plaça, per suplència durant el període de baixa mèdica:

  1. a) Sistema de selecció:

             –    Concurs

  1. b) Requisits:

A part de les condicions establertes en la normativa de la funció pública, cal:

  • Estar en possessió del títol de graduat escolar o equivalent.
  1. c) Es valorarà:
  • Haver desenvolupat anteriorment funcions de categoria professional equivalent a la convocada.
  1. d) Funcions:
  • Les corresponents a peó de la brigada municipal, que, entre altres comprendrà: manteniment d’edificis, instal·lacions, mobiliari urbà, neteja de vies públiques i d’espais públics, desplaçament i transport de materials, etc., així com altres tasques de caràcter similar a la categoria de peó, que li siguin atribuïdes i, en general, suport a les tasques de la brigada municipal.

Pot llegir i descarregar tot el ban aquí.

 

Comparteix