Plaça Brigada (oficial 2a)

287

Convocatòria del procés selectiu per a una plaça de personal laboral, operari de la Brigada municipal, oficial 2a d’obres i manteniment, enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, des del dia 4 d’agost de 2021 fins al 31 de juliol de 2024.

Publicat el 28 de juliol

Comparteix