Reglament de participació ciutadana

Disponible en aquest apartat la documentació sobre el reglament de govern obert, transparència i participació ciutadana. L’arxiu conté les disposicions generals, accés a la informació, procediments, drets, mitjans i compromisos.

Document: