Pla d’Ocupació Municipal 2017 1r torn: persones admeses

854

Pla d’Ocupació Municipal 2017 1r torn: Persones admeses.

Llista de puntuació definitiva una vegada comprovats els mèrits al·legats pels aspirants i llista de les persones admeses.

 

Comparteix