Pla d’Ocupació 2020 (acta)

1737

Publicada, mitjançant proposta de Junta de Govern de 27 de novembre, l’aprovació de les bases reguladores per al procés de selecció de les places del Pla d’Ocupació Municipal 2020 dels Hostalets de Pierola, cofinançat per la Diputació de Barcelona.

Publicat el 19 de desembre

Relació provisional de candidatures admeses i excloses, horari d’entrevista i prova de català.

 

Publicat el 17 de desembre

Relació provisional de candidatures admeses i excloses i prova de català.

 

 

Publicat el 28 de novembre

Les esmentades bases es troben a disposició de les persones interessades al taulell d’edictes municipal, a la pàgina web de l’@gafat www.agafat.cat i a en aquest apartat de la pàgina web municipal.

Les sol·licituds per a l’esmentada convocatòria s’hauran de presentar, mitjançant imprès que es facilitarà a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i també dijous de 17.00 a 19.00 hores.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 2 al 13 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

Consulteu les bases a continuació:

 

Els Hostalets de Pierola, a 28 de novembre de 2019.
L’alcalde,
Gerard Parcerisas Valls

Comparteix