Pla d’Ocupació Municipal 2017 1r torn: proves de català

1271

Les proves de català es duran a terme el dia 27 de desembre de 2016 a les 9,00 del matí a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Les persones que havent de realitzar les proves de català, tal i com figura en aquesta llista i no es presentin als exàmens quedaran automàticament excloses del procés selectiu.

També quedaran excloses del procés selectiu les persones que no aprovin les mateixes.

Les persones que obtinguin la qualificació d’apte en les proves de català, o bé que estiguin exemptes de dur a terme aquestes proves, passaran a fer l`entrevista el 27  de desembre a partir de les 10 hores del matí.

A continuació pots visualitzar i descarregar la convocatòria:

Comparteix