Plaça recepcionista-telefonista (Acta constitució tribunal)

2683

Aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió d’una (1) plaça de recepcionista – telefonista a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Última documentació:

 

Publicat l’11 de juny

Publicat anteriorment:

Procés selectiu d’una (1) plaça de recepcionista telefonista
Accés: Personal laboral temporal
Torn: Lliure
Període de presentació d’instàncies: Del 18 d’abril al 20 de maig de 2019.
Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Consulteu la informació a continuació:

Comparteix