Places Educadores infantil

1130

Procés selectiu de dues (2) places d’educadors/es infantils i constitució d’una borsa de treball.

Accés: Personal laboral fix. Període de presentació d’instàncies: Del 2 al 30 de setembre de 2019 (ambdós inclosos).

Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

 

Publicat el 20 d’agost de 2019

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió de dues (2) places d’educadors/es infantils, vacants a la plantilla de personal de l’entitat, amb caràcter de personal laboral fix de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Grup de titulació: C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

Comparteix