Plaques solars sobre l’Ajuntament

517

Aquesta setmana ha tingut lloc la reunió de coordinació amb l’empresa i la direcció de l’obra de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sobre la coberta de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Una primera instal·lació que es calcula que suposarà més de 6.000€ d’estalvi en la factura de la llum el primer any.

Amb l’objectiu de rebaixar la factura elèctrica i generar l’electricitat a la mateixa ubicació on es consumeix, l’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per instal·lar plaques solars. En aquest cas, els edificis associats amb aquesta instal·lació generarà energia que es destinarà al consum del propi edifici de l’Ajuntament (on es troba també l’auditori Cal Figueres i el Casal d’avis) i al Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP).
.

La primera actuació en aquest sentit veurà els resultats a principis de febrer amb el projecte ‘Instal·lació foltovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 30kw sobre la coberta de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola’ adjudicat a l’empresa Engineering And Technology amb un cost de 37.638,74€.

Dades tècniques i càlculs de consum
Energia elèctrica consumida Ajuntament: 84.782 kWh
Energia elèctrica consumida CRIP: 22.675 kWh
Potència pic generador fotovoltaic: 35,55 kWp
Energia total produïda per la instala·lació: 47.079 kWh
Energia elèctrica autoconsumida Ajuntament: 30.848 kWh (79% de participació)
Energia elèctrica autoconsumida CRIP: 8.227 kWh (21% de participació)
Estalvi: 6.051,76 € el primer any
Emissions de CO2 evitades: 305,5 Tn CO2

Cal recordar que en els pressupostos de l’exercici 2023 s’ha habilitat una partida econòmica de 250.000€ en concepte de transició energètica per impulsar actuacions en aquest àmbit arreu del terme municipal. Per altra banda també hi ha una partida específica de 25.000€ per a la instal·lació de plaques solars en edificis públics fruit del procés generat pels pressupostos participatius del passat mes d’octubre i on, precisament, aquesta va ser la proposta guanyadora.
Comparteix