Entra en vigor el Pla Especial per sequera

836

Davant la situació d’excepcionalitat provocada per la manca de pluges i l’esgotament de les reserves d’aigua, la Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret que estableix una sèrie de mesures i restriccions que afecten el nostre municipi i que limiten el consum de l’aigua a 230 litres per habitant i dia. 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha limitat l’abastiment d’aigua a 5,9 milions d’habitants a causa de la sequera. Els municipis afectats, entre els quals s’hi troba els Hostalets de Pierola, hauran de restringir el consum domèstic a un màxim de 230 litres per persona i dia. Recordem que en el cas de l’escenari d’alerta el límit era de 250 litres per habitant i  que, tot i això, està molt per sobre encara del consum mitjà, de 117 litres per persona i dia.

L’adopció d’aquestes mesures respon a la sequera fruit de la falta de pluges i a l’escassetat de reserves al sistema d’embassaments. L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat al sistema Ter-Llobregat i a l’aqüífer Fluvià Muga suposa un pas més en la reducció d’aigua en usos agrícoles (40%), industrials (en un 15%), i minimitzar l’ús lúdic, i la prohibició del reg de zones verdes, públiques i privades del reg per aspersió o inundació.

Les restriccions preveuen també el reg de jardins per mantenir viu l’arbrat a l’ús de gota a gota o regadores i es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable. Pel que fa al manteniment del reg en parcs i jardins, l’Ajuntament impulsarà el sistema de reg a través d’un camió cisterna amb aigua originària dels pous de gestió municipal.

El decret aprovat per la Generalitat de Catalunya preveu un règim sancionador aplicable en cas d’incompliment d’aquestes mesures d’excepcionalitat. Als Hostalets de Pierola el control s’efectua a través del sistema de lectures dels comptadors domèstics del servei municipal de l’aigua. La detecció de consums superiors als establerts comportarà les sancions previstes a la normativa.

Documentació relacionada:
Enllaç decret Generalitat de Catalunya

Comparteix