Aquest dimecres, Ple extraordinari

1262

Convocatòria de Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per aquest dimecres, 5 de desembre de 2018, a les 19.00h del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Ordre del dia:

1.-  Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

2.- Verificació del text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament dels Hostalets de Pierola en tres àmbits: PAU 1, J-6-1 “CAMP DE LA SERRA 2” i SECTOR IPIER.

Podeu visualitzar i descarregar l’edicte de convocatòria a continuació:

Comparteix