Aprovació de les ordenances fiscals

425

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va aprovar el passat dijous 19 d’octubre, en sessió extraordinària, les ordenances fiscals i taxes públiques per a l’any 2024. La proposta va comptar amb el suport dels dos grups del govern, ERC i Sumem, mentre que, des de l’oposició, Junts per Hostalets va votar-hi en contra. Podeu consultar la sessió plenària en el següent enllaç.

L’executiu local va defensar la revisió moderada dels tributs municipals per al proper exercici, per tal d’ajustar-los a la situació actual d’inflació i compensar en el proper pressupost municipal l’augment del cost de l’energia, dels preus dels serveis i les matèries primeres.

Ajust contingut davant la inflació i el gran increment del cost de la vida

Des del govern es va justificar la necessitat d’adequar alguns impostos a la conjuntura actual. En el cas de l’Impost sobre Béns Immobles, el gravamen se situarà en el 0,71%, que culmina el procés d’actualització cadastral.

Es flexibilitzarà l’impost sobre activitats econòmiques per tal que les empreses puguin acollir-se en millors condicions als beneficis fiscals. També s’ajusta l’impost sobre construccions i obres, adequant-lo als barems establerts pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Des dels grups de govern també es va explicar que algunes revisions tècniques procedient de les recomanacions formulades des de la Diputació de Barcelona i en el cas dels serveis del Centre de la Gent Gran, a una proposta de l’ens de gestió del servei, SUMAR

La taxa de residus, per la seva banda, augmentarà en sis euros a l’any i quatre euros per aquelles famílies amb condicions especials, en un exercici per anar avançant en el compromís d’ajustar el rebut de la gestió dels residus al cost real dels serveis, tot i que el municipi es manté encara lluny de les taxes que apliquen localitats del voltant. Es van subratllar les bonificacions del 20% per aquells veïns que facin ús de la deixalleria o que participin del programa de compostatge domèstic.

També van argumentar la revisió del servei de l’aigua, amb una major contenció del primer tram bàsic de 10m3 que s’aplica a la majoria de veïns, per respondre al fort increment que experimentarà l’any vinent la tarifa que aplicarà Aigües del Ter-Llobregat als municipis que abasteix.

El grup de Junts per Hostalets va justificar el seu vot contrari a la proposta d’ordenances considerant que l’esforç econòmic en taxes com la de residus es diluïa amb l’augment d’altres partides, com la de festes. També van assenyalar que, al seu parer, s’aplicaven increments en alguns serveis i activitats municipals amb entrada de pagament que afectaven en major mesura a la gent gran. I també van qüestionar alguns criteris polítics que incidien en la modificació de diverses ordenances.

El ple extraordinari també va donar llum verda per unanimitat a la convocatòria d’ajuts a l’escolarització per a famílies amb alumnes menors de 25 anys per al curs 2023/23; a una modificació de crèdit que incorpora dues aportacions solidàries, al Fons Català de Cooperació i a l’Associació Arrels i Branques, i també a l’augment de retribucions del personal municipal amb efectes des de l’1 de gener, que va aprovar el govern a principis d’octubre.

Per la seva banda, d’altres punts de la sessió que també van prosperar amb els vots del govern, van comptar amb l’abstenció de l’oposició de Junts per Hostalets en relació a la modificació de la relació de llocs de treball i a la plantilla de personal municipal, davant el canvi de categoria d’una plaça de l’àrea de Serveis Territorials i l’adequació real a les necessitats de l’Ajuntament; i també van expressar la seva disconformitat pel redactat del reglament de funcionament de la Llar d’Infants La Granota.

Una vegada resolt l’ordre del dia, es va donar veu al públic present a l’auditori Cal Figueres perquè traslladés consultes i preguntes sobre els assumptes de debat del ple.

La sessió va tenir l’absència per motius personals de la regidora Amparo Treig.

Comparteix