Posada en marxa al laboratori del CRIP

1436

El laboratori del Centre de Restauració i Interpretació de Paleontologia (CRIP) ja torna a estar en marxa. Fruit del conveni firmat l’octubre del 2018 amb l’Institut Català de Paleontologia (ICP), recentment hi hagut l’ingrés d’un total de dues-centes restes fòssils.

Arribada de material fòssil en forma de mòmia
Aquestes restes fòssils extretes del jaciment de l’Abocador de Can Mata (ACM), pertanyen, en molt bona part, a la família de grans mamífers: els proboscidis. A causa de la gran quantitat de material fòssil trobat durant la campanya d’excavació del 2018, s’han hagut d’extreure en forma de mòmia.
Les mòmies s’anomenen així per l’embolcall que es fa als fòssils per una major conservació durant l’extracció i el trasllat fins al laboratori.

Procés d’extracció de fòssils
Primerament, s’excava al voltant del fòssil delimitant-lo i deixant una franja de terra per sota que li donarà al fòssil una aparença similar a un bolet.

A continuació es protegeix el fòssil amb papers que conservin la humitat de la matriu que l’envolta, per evitar canvis de temperatura bruscos que el puguin malmetre.

I finalment, es posa per sobre una espuma de poliuretà que li donarà cos per evitar que es trenqui durant el trasllat. Moltes vegades a les espumes de poliuretà se’ls hi ha d’afegir alguna estructura metàl·lica per tal que la mòmia aguanti bé el pes dels fòssils.

L’últim pas i el més perillós consisteix en el gir de la mòmia, de manera que el fòssil quedarà del revés i protegit per les capes de l’embolcall. Aquests girs, a causa del pes dels fòssils amb la matriu i la mòmia, moltes vegades les han de fer grues o excavadores.

Comparteix