Execució pressupostària trimestral

A continuació podeu consultar el detall de l’execució trimestral del pressupost per anys.

2021
3r trimestre
2n trimestre
1r trimestre

2020
4t trimestre
3r trimestre
2n trimestre
1r trimestre