Liquidació del pressupost

A continuació podeu consultar els informes de liquidació del pressupost del mandat actual:

Informe estabilitat pressupostària liquidació 2020

Informe estabilitat pressupostària liquidació 2019