Modificació de pressupostos

A continuació podeu consultar els informes de les modificacions dels pressupostos del mandat actual:

Proposta modificació crèdit 1 2022

Modificacions crèdit 2021

 

Modificacions crèdit 2020