Modificació de pressupostos

A continuació podeu consultar els informes de les modificacions dels pressupostos del mandat actual:

Any 2022
MODIFICACIONS CRÈDIT 2022 NÚMEROS 1 A 10
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 5
Núm. 6
Núm. 7
Núm. 7 rectificació
Núm. 8
Núm. 9
Núm. 10

Any 2021
Modificacions crèdit 2021

Any 2020
Modificacions crèdit 2020