Pressupost 2021 (aprovació definitiva)

967

Un cop superat el termini de les al·legacions i resoltes per Ple s’aproven els pressupostos de forma definitiva per a l’any 2021. A continuació podeu consultar el pressupost municipal, plantilla de personal i relació de llocs de treball previst per a l’exercici d’aquest any.

 

Publicat el 27 de novembre

Comparteix