Primeres sancions per defecacions de gossos

1493

La primera recollida de mostres de defecacions d’animals de companyia a la via pública ha permès identificar els propietaris, que rebran una sanció de fins a 100€.

El passat dilluns 29 de gener es va efectuar la primera recollida de mostres de defecacions a la via pública per tal d’identificar els propietaris d’animals de companyia que han tingut un comportament incívic. Es van recollir un total d’11 mostres, totes elles al nucli i situades al parc de Cal Ponsa, plaça Oliveres, carrer de Pep Ventura i carrer Isidre Vallès.

Després de l’anàlisi genètic i comparats els resultats amb la base de dades d’animals de companyia censats als Hostalets de Pierola, en dos casos s’ha pogut determinar a quins animals corresponen les defecacions i qui és el propietari.

Com funciona la identificació mitjançant ADN?

El programa, mitjançant una recollida de mostres i anàlisi posterior d’ADN de les defecacions, permet la identificació de l’animal i del seu propietari. Aquest sistema, que funciona amb un codi QR en relació a cada animal, a més de sancionar les femtes deixades a la via pública, també permet la localització de l’animal en cas de pèrdua i facilita la localització dels propietaris en cas d’abandonament o maltractament.

Com es detecten els propietaris incívics?

  1. Es recullen les mostres (en presència de la guàrdia municipal) de les femtes deixades a la via pública.
  2. Es transporten les mostres i s’analitzen en el laboratori de referència.
  3. Es compara el perfil genètic de la femta amb la base de dades i s’identifica l’animal i el propietari.
  4. El propietari rep la sanció corresponent.

La Guàrdia Municipal és l’encarregada de controlar els animals censats.

Entre les competències de la Guàrdia Municipal dels Hostalets de Pierola hi ha la vigilància, el control i el compliment de la normativa sobre tinença d’animals de companyia. Al llarg de l’any la Guàrdia Municipal actua sobre animals domèstics abandonats o desfermats, bàsicament gossos. Un nombre important d’aquests serveis comporta la identificació de l’animal i el retorn al seu propietari. En altres casos, amb o sense identificació, els animals són retirats pels serveis de Font-Galí, l’empresa encarregada de fer-se’n càrrec en cas d’abandonament. També es tramiten denúncies per incompliment de l’ordenança sobre animals de companyia perillosos.

Telèfon d’avís per a denúncies: 93 771 20 49

 

Comparteix