Procés plaça CRIP

346
Plaça de coordinador del CRIP, amb caràcter de personal laboral fix de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Grup A1, Nivell 22, pel sistema de concurs de mèrits, mitjançant Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022 d’estabilització de personal temporal de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, corresponent a la plaça SSPP09.
.
Comparteix