Recomanacions per prevenir la plaga de processionària

2551

Els darrers hiverns han estat més càlids del normal. Això ha facilitat l’expansió de l’eruga processionària pels pins de la via pública i en àmbits particulars. Cal prevenir la plaga.

A les zones públiques, com per exemple el parc de cal Ponsa, zona de centres educatius, les zones esportives de Serra Alta i can Fosalba, can Roviralta o la Ronda de Ponent, s’efectua periòdicament el tractament indicat.

En l’àmbit particular es recomana efectuar tractaments que controlin i evitin la plaga. El principal (imprescindible) es fa durant la tardor. El tractament fitosanitari de la processionària del pi, amb Bacillus Thuringiensis , és un tractament fitosanitari no-tòxic per organismes vius i per al medi ambient.

Mecanisme d’acció:

El Bacillus Thuringiensis ataca la plaga de la processionària durant la fase larvària. Quan la larva ingereix el bacteri, aquest allibera un cristall que es dissol al seu intestí , provocant-li la mort. D’aquí la importància de l’elecció de l’època per fer el  tractament, ja que passat el període de la fase larvària (mitjans de setembre – mitjans d’octubre), s’hauran de seleccionar tractaments insecticides, tòxics per altres organismes i per al medi ambient.

Recordeu que aquesta actuació s’ha de fer per persones o empreses amb autorització i els coneixements corresponents.

Per obtenir informació i suport podeu contactar amb els tècnics de medi ambient de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Més informació en línia al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya prement aquí.

Una altra forma de controlar la plaga d’erugues és fomentar i protegir els ocells insectívors, grans depredadors de les erugues. En el següent enllaç trobareu informació al respecte

Comparteix