Bonificació escombraries (últims dies)

467

Diumenge acaba el termini per demanar la reducció de la taxa per a la gestió de residus municipals ja sigui per haver fet més de 10 entrades a la deixalleria municipal com per qui es fa el compostatge a casa. Les sol·licituds es poden fer a les oficines municipals o a través d’una instància genèrica a la seu electrònica.

El 31 de desembre, coincidint amb el final d’any, és l’últim dia per presentar la sol·licitud per a la reducció del 20% de la coneguda com a taxa d’escombraries. Una bonificació que s’aplicarà en el rebut del 2024 en els casos dels veïns que hagin fet més de 10 entrades a la deixalleria municipal o facin el compostatge a casa. La reducció s’aplica per ambdues opcions per separat i no és acumulable.

En l’ús de la deixalleria es fa una comprovació a través del sistema informàtic que ho registra i, pel que fa al compostatge, un tècnic municipal certifica que s’està fent correctament. En tots dos casos s’ha de presentar la sol·licitud per registre, ja sigui presencialment a les oficines municipals de la plaça Cal Figueres o telemàticament i a qualsevol hora adjuntant el document en una instància genèrica a través de la seu electrònica.

Documentació relacionada
Sol·licitud reducció taxa escombraries

Comparteix