Restabliment del servei de la deixalleria

3811

Aquest divendres i dissabte s’inicia la recollida de voluminosos a urbanitzacions i nuclis disseminats prèvia comunicació telefònica. Per altra banda, està previst que la deixalleria municipal recuperi la seva activitat dimarts vinent. El servei es reactivarà, això sí, amb les mesures de seguretat corresponents i amb l’aplicació de nous horaris d’atenció al públic.

El servei de la deixalleria municipal ja concerta la recollida de voluminosos a través del telèfon 900 701 073 de 12 a 14 hores de dilluns a divendres. Aquest divendres i dissabte s’atendran les peticions d’urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir de la setmana vinent se seguirà amb la recollida habitual: dilluns les urbanitzacions i divendres nucli urbà. A continuació us recordem les principals normes d’ús:
 • Recollida de 4 residus voluminosos, com a màxim, en cada servei.
 • No es poden aportar residus barrejats no identificables visualment.
 • Es recolliran 2 big-bags de poda com a màxim i cal deixar els trastos el dia assignat o la nit abans, davant del domicili.
 • En cap cas l’operari entrarà dins la propietat, ni tampoc recollirà residus no concertats telefònicament.
 • L’incompliment dels procediments establerts en el reglament pot donar lloc a la no admissió dels materials que s’hi aporten, sense perjudici de les sancions o altres responsabilitats en les que es pugui haver incorregut.
Per altra banda, està previst que dimarts vinent, 12 de maig, la deixalleria municipal torni a oferir servei presencial a les seves instal·lacions del polígon Camp de la Serra sota els següents nous horaris:
 • Dimarts i dijous de 9.00 a 13.00 
 • Dimecres i divendres de 16.00 a 20.00 
 • Dissabtes de 10.00 a 14.00 
En resposta a la situació actual i com a mesures de seguretat, cal que tingueu en compte que:
 • És imprescindible la presentació de la targeta per portar els residus.
 • Cal fer ús de guants i mascareta per accedir a la instal·lació
 • Només s’admetrà una persona usuària a l’interior de la instal·lació.
 • En tot moment s’hauran de seguir les instruccions de l’encarregat.
Comparteix