Segell de Qualitat per al CRIP

1332

El Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica ha obtingut el Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica, creat l’any 1991 per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB) i entra en una xarxa dinàmica d’experimentació educativa amb més de 170 institucions de diversos àmbits.

Bones notícies per als Hostalets de Pierola que veu com, d’aquesta manera, es facilita l’accés del CRIP a propostes educatives amb garantia pedagògica després de passar el Segell de Qualitat acreditat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el propi Consell. L’oferta hostaletenca s’afegeix a una plataforma digital amb més de 5.500 activitats amb garantia de qualitat pedagògica.

Les dades analitzades pel Consell s’han basat en el context del propi CRIP, com a entitat restauradora, conservadora i divulgadora del patrimoni paleontològic, així com també en la proposta educativa, valorant aspectes de compromís social, d’organització i gestió, de col·laboració en l’àmbit escolar i de vinculació amb l’entorn.
Comparteix