Accés per a les activitats de lleure

310
Des d’aquest 15 de juliol ja es pot tramitar l’ajut per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya destinat a famílies. Aquests ajuts els concedeixen el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i estan dotats, en un conjunt, amb 3,5 milions d’euros.
.
Les persones que vulguin ser beneficiàries de la prestació poden contactar amb la tècnica de joventut de dimarts a divendres de 9.00 a 13.00 al telèfon 639 38 10 81 o a anoiajove.cat i han de complir els següents requisits:
  • Tenir a càrrec infants, adolescents i/o joves d’entre 3 i 17 anys empadronats a un municipi de Catalunya.
  • Ser major d’edat.
  • Que la unitat familiar tingui ingressos bruts anuals inferiors a 25.180,44€ o bé no haver superat els 12.590,22€ entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020.
  • La durada mínima de l’activitat ha de ser de set dies, siguin o no consecutius. En el cas de les activitats sense pernoctació, la durada diària mínima de l’activitat ha de ser de cinc hores.
  • L’ajut és incompatible amb beques i altres tipus d’ajudes econòmiques concedides per entitats o altres administracions per a la mateixa finalitat destinades a la mateixa activitat.
  • L’activitat on es participa ha d’estar degudament notificada a DGJ.
  • Quantia de l’ajut: En el cas que la inscripció es faci en una activitat amb pernoctació regulada pel Decret 267/2016, de 5 de juliol (colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball), la quantia de l’ajut econòmic serà de cent euros (100 euros).
    En el cas que la inscripció es faci en una activitat sense pernoctació regulada pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, la quantia de l’ajut econòmic serà de vuitanta euros (80 euros).

Les bases de la convocatòria i el procediment de tramitació es poden trobar clicant a aquí.

Comparteix