Suport emocional i ajuda mútua

374

Des de la regidoria d’Acció Social i la Diputació de Barcelona s’ha organitzat la formació d’un grup de suport emocional i d’ajuda mútua, dirigit a persones cuidadores de familiars dependents. Es tracta d’un taller de 10 sessions que començarà a mitjan d’aquest mes i que podrà comptar amb un màxim d’una desena de participants.

A partir del 14 d’octubre, i en 10 sessions setmanals, es vehicularan diverses sessions per al bon funcionament d’un grup de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM). Els GSAM són un recurs adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència, estigui o no valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Els grups són un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les que tenen cura. Pel seu plantejament i enfoc terapèutic, els GSAM no estan pensats com una activitat de formació.

Els GSAM es poden conformar per cuidadors i cuidadores de persones grans, de persones amb dependència o de persones amb discapacitat o conseqüències derivades en l’àmbit de la salut mental.

El seu principal objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals, oferint suport emocional i psicològic per reduir l’impacte negatiu de la cura que, de vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals.

El grup estarà format per un màxim de 10 persones cuidadores i tindrà lloc al Casal de la Gent Gran els dijous entre 11.30 i 13.00h sota la coordinació de l’Associació Espai Sistèmic i Humanista. Si estàs interessat en formar-ne part, pots contactar amb la treballadora social de l’Ajuntament trucant al 93 771 21 12 o enviant un e-mail a la regidora d’Acció Social: ireneabad@elshostaletsdepierola.cat.

Comparteix