Taxes reduïdes per aquest any

1861

Les famílies hostaletenques amb rendes més baixes tenen dret a sol·licitar taxes reduïdes en els conceptes d’escombraries, cementiri i aigua.

La sol·licitud per optar a aquestes bonificacions es renova anualment, per tant les persones que vulguin tornar a demanar la reducció cal que facin també la sol·licitud. Els veïns que optin a la quota reduïda per primera vegada hauran de presentar la documentació requerida per acreditar cada cas.

A continuació podeu consultar l’anunci i els criteris de reducció:

TAXES REDUïDES 2019

Comparteix