Obres al camí dels Xipresos

272

El pròxim dilluns 27 de novembre començaran les tasques per arranjar el camí dels Xipresos a Can Rovira de l’Estela. Les obres, que deixaran el terreny anivellat i posteriorment asfaltat, tenen una previsió de 5 dies i això afectarà el trànsit al llarg de la setmana que ve en aquest tram que dona accés a prop d’una vintena d’habitatges.

Les obres del camí dels Xipresos tindran una durada màxima de 5 dies durant els quals la circulació es veurà afectada puntualment, prèvia senyalització i avisos i sempre garantint els accessos als habitatges.

Amb una longitud de 1.160 metres, el tram de camí objecte de les obres, forma part
del la xarxa viària secundària dels Hostalets de Pierola i dona accés a un total de 18
cases.

Les obres consisteixen en l’anivellació de la superfície i l’estesa de la base prèvia a la
pavimentació asfàltica definitiva. El cost total de l’actuació és de 98.422,94€ i ha estat adjudicada al la UTE CONSORCI LOTES 3, 6, 12 Y 18 BARCELONA a través de plataforma de contractació de l’ACM.

Part d’aquest import es troba subvencionat amb el programa sectorial 2023 per a la millora de camins municipals d’ús públic en àmbit íntegrament no urbà de la Diputació
de Barcelona amb un import de 17.992,21€.

Comparteix