Noves tarifes socials en el transport

798
Aquest mes de novembre ha entrat en vigor el nou sistema de tarifació social del transport públic als Hostalets de Pierola. Aquesta mesura s’afegeix als grups d’usuaris que japodien gaudir de bonificacions: el col·lectiu <18 i >65. Amb la posada en marxa d’aquest nou carnet social es dona resposta a la demanda de facilitar l’accés al transport públic a altres col·lectius. 
.
Des d’aquest mes de novembre hi ha dos grups d’usuaris que poden beneficiar-se de tarifes especials per als trajectes en els diferents autobusos del municipi.
.
Segons la taxa municipal aprovada per unanimitat en sessió plenària, els grups i descomptes queden desglossats així:
.
A. Grup bonificat total (carnet <18 i carnet >65): Persones empadronades als Hostalets de Pierola igual i/o majors de 65 anys i menors de 18 anys. Tindran la gratuïtat del transport.
Als usuaris del transport regular dels Hostalets de Pierola a Piera se’ls expedirà un carnet a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Els usuaris del transport línia Esparreguera se’ls expedirà un carnet a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i obtindran un talonari especial de viatges al mateix transport.
.
B. Grup bonificat parcial (carnet social): Persones empadronades als Hostalets de Pierola amb una discapacitat reconeguda d’igual o superior al 33%, persones en situació d’atur, famílies nombroses i monoparentals. Tindran una bonificació del 50% del preu base.
Els usuaris del transport línia Esparreguera expediran un carnet a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i obtindran un talonari especial de viatges al mateix transport.
.
C. La resta d’usuaris no inclosos en el grup A i B hauran de pagar el cost íntegre del bitllet.
.
El primer grup, de menors de 18 i majors de 65 ja estava en vigor. Amb la creació del descompte per a les casuístiques compreses en el grup B es vol facilitar l’accés al transport públic per a tots aquests col·lectius.
.
Per podeu gaudir d’aquests avantatges cal presentar la documentació, que acrediti cada situació, presencialment a recepció de l’ajuntament o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Can Fosalba o bé telemàticament des del web de l’ajuntament.
.
Quina documentació cal presentar
1. Instància demanant a quin carnet s’opta
2. Fotografia carnet recent
3. Document d’identitat
4. Si s’opta al grup B, cal presentar un d’aquests documents:
– Targeta acreditativa de la discapacitat
– Certificat de l’atur
– Títol de família nombrosa
– Títol de família monoparental
.
Podeu consultar l’ordenança fiscal a continuació:
Comparteix