Vigilant municipal (interí)

857

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de funcionari interí vigilant municipal fins al 31 de desembre de 2021, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Publicat el 18 de juny:

Publicat el 2 de juny

 

Comparteix