Vigilant municipal (interí)

251

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una plaça de funcionari interí vigilant municipal fins al 31 de desembre de 2021, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Publicat el 2 de juny

 

Comparteix