BAN Cens electoral

955

BAN

CENS ELECTORAL PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019

Es fa saber que, en compliment del que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica del Règim electoral general en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 1/2003, de 20 de març i el Reial Decret 1799/2003, de 26 de desembre, s’exposa al públic per a la seva consulta el cens electoral per a les Eleccions General de 28 d’abril de 2019.

Les llistes electorals, es podran consultar al Departament de Secretaria en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, del 8 al 15 d’ABRIL de 2019, ambdós inclosos.

Els Hostalets de Pierola, a 5 d’abril de 2019

L’alcalde

Daniel Vendrell Domínguez

Comparteix