Abocador i Ecoparc 4

5575

EPISODIS DE MALA OLOR
Un dels efectes de tenir l’abocador i l’Ecoparc-4 al nostre terme és que, alguns cops, la mala olor arriba als nuclis de població. Per aquest motiu, l’empresa que gestiona les instal·lacions, d’acord amb el que s’ha acordat en les comissions de seguiment amb representació municipal, ha de seguir un protocol d’actuació per donar resposta a les notificacions dels veïns o el propi Ajuntament.

Com notifiquem que fa mala olor?
Hi ha dos canals per notificar a l’empresa un episodi de mala olor i tothom pot utilitzar-lo en qualsevol horari i dia de l’any:

  • Trucada telefònica directament a l’empresa: 93 775 68 80
  • A través de l’APP municipal: Apartat ‘Foto incidència – Abocador i Ecoparc’. En aquest cas la notificació va directe a l’Ajuntament i l’empresa en rep una còpia. És recomanable utilitzar aquest sistema perquè queda registre escrit i es pot indicar el punt del municipi de forma precisa.

Quin és el protocol que ha de seguir l’empresa?
A través de l’empresa privada Labaqua, s’envia un tècnic/panelista que comprova els avisos i fa un mostratge a través d’una visita de verificació i una avaluació que determina si l’activitat provinent a la planta és la que causar l’episodi d’olors. El panelista emet un informe amb l’avaluació de l’episodi que s’entregarà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les notificacions que fan referència als episodis de mala olor són comunicades al Consorci Ecoparc 4 en un termini no superior a 24 hores i s’incorporen a l’Informe Mensual d’Explotació que s’entrega mensualment.

És important que els episodis d’olors siguin alertats en el mateix moment en què es produeixen per tal de poder fer la visita de verificació amb garanties.

Comunicació sobre incidència a l’estructura de magatzem de bioestabilitat a l’Ecoparc

Relacions amb la Universitat Politècnica de Catalunya
Des de fa uns mesos i d’acord amb la ponència tècnica de la darrera comissió d’informació i seguiment del Dipòsit Controlat de Can Mata i Ecoparc 4 celebrada el passat 31 d’octubre del 2019, s’ha incorporat la Universitat Politècnica de Catalunya com a ens independent per presentar els estudis referents a les olors produïdes per l’activitat. El passat 24 de desembre, al web municipal es van explicar les accions que s’estan duent a terme.

Confinament i episodis d’olors
El que sí s’ha pogut comprovar durant el confinament, o com a mínim des de finals de febrer, que els episodis d’olors han augmentat, l’increment de les incidències així ho indica. Per aquest motiu, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha enviat una carta expressant aquesta situació a l’empresa explotadora de les dues activitats, i també a l’Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests darrers dos organismes formen part, conjuntament amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, del Consorci Ecoparc 4.

En resposta als episodis de les darreres setmanes i mesos, l’empresa Ferrovial explica que el motiu respon a unes tasques de manteniment i tancament de pous a càrrec d’una empresa externa que no es van poder acabar a causa de l’entrada de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. Malgrat que es van intentar accions paral·leles per minimitzar els efectes de l’aturada, no s’ha pogut aturar la sortida de gasos i , per tant, de pudor a l’exterior. Amb l’entrada del període de desconfinament, aquests dies s’ha pogut recuperar l’activitat per acabar les tasques que han d’eliminar els episodis de mala olor.

Comparteix