Ajudes a l’escolarització curs 2015-2016

1643

L’objecte de la present convocatòria consisteix en ajudar als alumnes menors de 25 anys que estiguin empadronats a Els Hostalets de Pierola a data 31 de juliol de 2015, i que durant el curs 2015/16 estiguin cursant estudis d’educació primària, secundària, batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris en centres públics i/o privats, amb títol homologat.

Aquest ajut va destinat al suport en les despeses d`escolarització consistents en el cost de llibres, aparell informàtic (pels alumnes que segueixen un aprenentatge amb suport informàtic) i/o matrícula pels alumnes de Primària, Secundària, i pels alumnes que cursin estudis no obligatoris (batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris, etc), tots matriculats durant el curs escolar 2015/16.

L’import de l’ajut serà, com a màxim, de:

121,00 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 1er
130,50 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 2on
19,95 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 3er
29,45 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 4rt
29,45 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 5è
29,45 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Primària de 6è
195,00 € per l`alumne que cursi estudis d`educació Secundària ESO
150,00 € per l`alumne que cursi estudis d`educació de Batxillerat, amb menys de 25 anys
150,00 € per l`alumne que cursi estudis de cicles formatius de grau mig o superior, amb menys de 25 anys
325,00 € per l`alumne que cursi estudis Universitaris, amb menys de 25 anys

Podeu consultar les bases aquí
Podeu descarregar la sol·licitud aquí

Comparteix