Ajuts per al curs 2023-24

1644

Del 30 d’octubre i fins al 30 de novembre (ambdós inclosos) es poden sol·licitar ajudes a l’escolarització per a tots aquells estudiants dels Hostalets de Pierola de fins a 25 anys que durant el curs 2023-24 facin educació infantil, primària, secundària, batxillerat, mòduls formatius, estudis universitaris o màsters, ja sigui en centres públics o privats amb títol homologat.

La subvenció va destinada al suport en les despeses de llibres, material o dispositius informàtics. Els imports màxims d’aquesta convocatòria van des dels 60 euros per a educació infantil i primària; 150 euros en el cas d’ESO, cicles formatius i Batxillerat; i 325 euros en el cas d’estudis universitaris o màsters.

Queden fora d’aquests ajuts a l’escolarització les despeses relacionades amb material escolar fungible, quotes de l’AMPA i el transport escolar.

Passos de com fer el tràmit

En cas que hi hagi més d’un menor en la unitat familiar que vulgui accedir als ajuts, s’emplenarà un únic formulari de sol·licitud.

La presentació de la documentació es pot fer a les oficines de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en horari d’atenció al públic, o a través de la seu electrònica on cal aportar:

  • Formulari de sol·licitud
  • DNI original de la persona sol·licitant
  • DNI original de l’alumne, si és menor o còpia del llibre de família
  • Justificants dels pagaments
  • Matrícula i comprovant de pagament, en el cas d’estudis universitaris i màsters
  • Full de matrícula o comprovant del centre escolar
  • Justificant de l’entitat bancària o fotocòpia de la llibreta d’estalvis on s’hagi d’abonar l’import de l’ajut.

Documentació relacionada:
Sol·licitud ajut escolarització 2023-24
Bases dels ajuts escolarització 2023-24
Díptic informatiu

Comparteix