Aprovació inicial del projecte d’ampliació del Cementiri dels Hostalets de Pierola

1619

Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL”.

Davant de la necessitat de millorar les instal·lacions del Cementiri Municipal dels Hostalets de Pierola, el ple municipal, en la sessió del passat 10 d’agost va aprovar inicialment el projecte d’ampliació. Durant trenta dies a partir de la publicació al BOPB el projecte estarà a exposició pública.

El projecte ha estat redactat per l’enginyer d’obres públiques, Òscar Román Gómez, amb
un pressupost d’execució per contracte de 144.771,79 €, Iva inclòs.

A continuació podeu visualitzar i descarregar l’edicte municipal i el projecte executiu.

Edicte:

Projecte executiu:

Comparteix