Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per l’any 2017

1203

El pressupost municipal de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per l’any 2017 presenta tres eixos claus: independència econòmica dels ingressos especials provinents de l’abocador i ecoparc, consolidació i augment de la despesa social i augment de les inversions en equipaments i millores urbanístiques.

En el darrer Ple Extraordinari del dilluns, 19 de desembre l’equip de govern va presentar la proposta de pressupost municipal per l’any 2017, que va passar el primer tràmit en ser aprovada inicialment per 6 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

El primer element destacable d’aquest pressupost és assolir un dels objectius que l’equip de govern s’havia proposat per aquest mandat: la independència econòmica respecte els ingressos especials que provenen de l’abocador i l’ecoparc. Aquesta situació significa que, per primera vegada, totes les despeses estructurals de l’Ajuntament (administració i competències pròpies) són finançats estrictament amb els ingressos ordinaris de l’Ajuntament (impostos, subvencions i quotes urbanístiques). S’ha arribat a aquesta situació gràcies a la important disminució de la despesa administrativa de l’Ajuntament en més de 400.000€ respecte el pressupost de l’any 2011.

El segon aspecte més remarcable d’aquesta proposta de pressupost és la consolidació i augment de la despesa social. L’objectiu de l’equip de govern és facilitar a les famílies hostaletenques el seu benestar, sobretot en allò que fa referència a estudis, formació, ocupació, joventut, cultura, atenció la gent gran i benestar social. El pressupost per aquestes àrees ha augmentat un 10,25%, una mica més de 250.000€. Respecte l’any 2011 la despesa social ha pujat d’ 1.270.000€ a més de 2.700.00€, passant a ser gairebé el 56% total del pressupost.

El darrer aspecte a destacar és l’augment de la inversió, que té com a objectiu la millora de l’espai urbanístic, l’eficiència energètica i l’adequació de les àrees d’activitat econòmica. El pressupost d’inversió augmenta un 234%, passant de 717.000€ a 2.395.000€. Les inversions més importants corresponen a l’adequació de l’àrea industrial de Mas d’en Pi amb 1.500.000€, arranjaments de camins amb 70.000€, arranjament de l’edifici del rellotge amb 115.000€ i actuacions en eficiència i estalvi energètic amb 192.000€.

A continuació podeu visualitzar les dades bàsiques del pressupost:

A continuació podeu visualitzar la presentació en el ple extraordinari del pressupost 2017 i el debat entre les diferents formacions polítiques:

Comparteix